Платежная информация

Данные для выставления счетов
Aquapark Poprad s.r.o.
Športová 1397/1,
058 01 Poprad
IČO: 36482609  (ОКПО)
IČ DPH: SK2020020486   (ИНН НДС)
IBAN : SK 47 0900 0000 0004 9205 6683
SWIFT:GIBASKBX zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č.: 13805/P

Vážení hostia, naše hotely Seasons**** a Mountain View **** pre vás otvárame od 7.6.2021. Veľmi sa tešíme na vašu skorú návštevu.