Zasady zakwaterowania

HOTEL SEASONS****, MOUNTAIN VIEW****, RIVERSIDE***

1. Hotel może zakwaterować tylko gościa, który zgłosi się osobiście w recepcji hotelu. Gość po przybyciu do hotelu natychmiast przedłoży pracownikowi recepcji swój dokument tożsamości, kartę identyfikacyjną (dowód osobisty) lub ważny paszport. Pracownik recepcji wyda gościowi kartę zakwaterowania, na której będzie znajdowało się jego imię i nazwisko, numer pokoju, długość pobytu oraz wyda kartę magnetyczną i chip na nadgarstek.

2. W hotelu mogą zostać zakwaterowane tylko osoby, które nie cierpią na żadne choroby zakaźne.

3. Hotel może w szczególnych przypadkach zaoferować gościowi inne zakwaterowanie, niż zostało wcześniej uzgodnione, jeśli zasadniczo nie różni się ono od tego w potwierdzonym zamówieniu

4.Obiekt oferujący zakwaterowanie zgodnie z odrębnymi przepisami (§51 Regulaminu Pocztowego) przyjmuje przesyłki adresowane do zakwaterowanych gości lub gości, którzy mają zamówione usługi hotelowe. Przesyłki te należy doręczyć adresatom, a gdy nie jest to możliwe, zwrócić je z powrotem.

5. Hotel w przypadku choroby gościa lub wypadku zapewni mu pomoc medyczną lub przewiezienie do szpitala.

6. Hotel oferuje zakwaterowanym gościom usługi w zakresie określonym w obwieszczeniu nr 419/2001 Ministerstwa Gospodarki Rep. Słowackiej, na podstawie którego regulowana jest kategoryzacja obiektów zakwaterowania.

7. Gość korzysta z pokoju przez okres, który został uzgodniony z nim po jego przyjeździe.

8. Niezakwaterowany gość jest zobowiązany zgłosić swoją wizytę w recepcji hotelu. Odwiedziny w pokojach hotelowych są dozwolone od godz. 8.00 do 22.00.

9. Gość rozliczy się ze swojego pobytu po przyjściu na recepcję hotelu. Gość wymelduje się z hotelu najpóźniej do godz. 10.00 w dzień wyjazdu i w tym samym czasie opuści pokój. Jeśli gość nie zrobi tego w uzgodnionym czasie, hotel naliczy mu dodatkowo pobyt także za następny dzień.

10. Gość może się zakwaterować od godz. 14.00. Jeśli zakwaterowanie nastąpi przed godz. 6 rano, zapłaci także za zakwaterowanie za poprzednią noc.

11. Gość w pokoju lub wspólnych pomieszczeniach hotelowych nie może bez zgody dyrekcji hotelu przesuwać przedmiotów, dokonywać napraw i w jakikolwiek sposób ingerować do instalacji elektrycznej lub innych instalacji.

12. W obiekcie hotelowym i w samych pokojach goście nie mogą korzystać z własnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem urządzeń służących do higieny osobistej (maszynki do golenia lub masażu, suszarki do włosów itp.).

13. Gość wychodząc z pokoju ma obowiązek zamknąć wszystkie kurki z wodą, w pokoju i sąsiednich pomieszczeniach wyłączyć światło i inne odbiorniki (radio, telewizor itd.) oraz zamknąć drzwi. Gość po zakończeniu pobytu, w dzień wyjazdu podczas wymeldowania się z hotelu odda w recepcji kartę magnetyczną i chip na rękę.

14. Ze względów bezpieczeństwa w pokoju i pozostałych wspólnych pomieszczeniach hotelowych nie można pozostawiać dzieci, które nie ukończyły 10 lat, bez opieki osób dorosłych.

15. Gość nie może przechowywać w pokoju hotelowym przedmiotów sportowych, do których przechowywania jest przeznaczone specjalne miejsce.

16. Goście mogą przechowywać wartościowe rzeczy w sejfach, które znajdują się w każdym pokoju.

17. Hotel zgodnie z kodeksem cywilnym § 758 i postanowieniem § 433 odpowiada za rzeczy wniesione przez gościa do hotelu, również za szkody spowodowane w odłożonych rzeczach, jeśli te rzeczy zostały odłożone w miejscu do tego przeznaczonym lub tam, gdzie są zwykle odkładane. Za pieniądze i cenne rzeczy hotel odpowiada tylko wtedy, jeśli odebrał je do przechowania i wydał potwierdzenie o ich przyjęciu według  § 434 kodeksu cywilnego.

18. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej od godz.22.00 do 6.00.

19. W hotelu w widocznym miejscu wywieszone są przepisy przeciwpożarowe – goście podczas pobytu są zobowiązani do ich przestrzegania.

20. Palenie jest dozwolone tylko w specjalnych wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach hotelowych. W pomieszczeniach hotelowych i pomieszczeniach wspólnych obowiązuje ścisły zakaz palenia. Hotel za naruszenie tego zakazu może nałożyć na gościa grzywnę w wysokości 35,- EUR.

21. Regulamin reklamacji dostępny jest w recepcji hotelu.

22. Gość odpowiada za szkody majątkowe wyrządzone hotelowi według obowiązujących przepisów prawa.

23. Gość jest zobowiązany zgłosić w recepcji hotelu fakt, że udaje się na indywidualną wycieczkę oraz wpisać to do księgi wyjść i wycieczek.

24. Do hotelu można dojechać samochodem tylko po drogach dojazdowych, a pojazd należy zaparkować w miejscu przeznaczonym do parkowania dla zakwaterowanych gości.

25. Za zakwaterowanie i pozostałe usługi należy zapłacić wcześniej uzgodnioną cenę przed rozpoczęciem zakwaterowania. Gość jest zobowiązany do zapłaty rachunku po jego przedłożeniu.

26. Skargi gościa i ewentualne propozycje związane z poprawieniem funkcjonowania hotelu można zgłaszać w recepcji.

27. Psy i inne zwierzęta mogą zostać zakwaterowane zgodnie z odrębnymi przepisami. Cena za umieszczenie zwierząt jest naliczana na podstawie uzgodnionej ceny. Z zakwaterowaniem zwierząt wiążą się następujące środki bezpieczeństwa:

  • zabronione jest, aby zwierzęta przebywały w pomieszczeniach hotelowych, także w pokoju hotelowym, bez nadzoru zakwaterowanego gościa (właściciela lub osoby towarzyszącej),
  • zwierzęta nie mogą odpoczywać – leżeć na łóżku lub pozostałych przedmiotach, które służą do odpoczynku. Zwierząt nie można kąpać i umywać w wannach, pod prysznicami lub umywalkach,
  • do karmienia psów i innych zwierząt nie można używać inwentarza, który służy do przygotowywania i podawania posiłków gościom.
  • odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone hotelowi przez zwierzę ponosi gość lub właściciel psa.

28. Zakwaterowany gość jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu zakwaterowania. W przypadku, gdy naruszy go w rażący sposób, hotel zgodnie z § 759 ust. 2 kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy usług zakwaterowania jeszcze przed upłynięciem uzgodnionego terminu.

Regulamin zakwaterowania hotelu obowiązuje od 04.07.2004 r.