Zasady zakwaterowania

HOTEL SEASONS****, MOUNTAIN VIEW****, RIVERSIDE***

1. Hotel może zakwaterować tylko gościa, który zgłosi się osobiście w recepcji hotelu. Gość po przybyciu do hotelu natychmiast przedłoży pracownikowi recepcji swój dokument tożsamości, kartę identyfikacyjną (dowód osobisty) lub ważny paszport. Pracownik recepcji wyda gościowi kartę zakwaterowania, na której będzie znajdowało się jego imię i nazwisko, numer pokoju, długość pobytu oraz wyda kartę magnetyczną i chip na nadgarstek.

2. W hotelu mogą zostać zakwaterowane tylko osoby, które nie cierpią na żadne choroby zakaźne.

3. Hotel może w szczególnych przypadkach zaoferować gościowi inne zakwaterowanie, niż zostało wcześniej uzgodnione, jeśli zasadniczo nie różni się ono od tego w potwierdzonym zamówieniu

4.Obiekt oferujący zakwaterowanie zgodnie z odrębnymi przepisami (§51 Regulaminu Pocztowego) przyjmuje przesyłki adresowane do zakwaterowanych gości lub gości, którzy mają zamówione usługi hotelowe. Przesyłki te należy doręczyć adresatom, a gdy nie jest to możliwe, zwrócić je z powrotem.

5. Hotel w przypadku choroby gościa lub wypadku zapewni mu pomoc medyczną lub przewiezienie do szpitala.

6. Hotel oferuje zakwaterowanym gościom usługi w zakresie określonym w obwieszczeniu nr 419/2001 Ministerstwa Gospodarki Rep. Słowackiej, na podstawie którego regulowana jest kategoryzacja obiektów zakwaterowania.

7. Gość korzysta z pokoju przez okres, który został uzgodniony z nim po jego przyjeździe.

8. Niezakwaterowany gość jest zobowiązany zgłosić swoją wizytę w recepcji hotelu. Odwiedziny w pokojach hotelowych są dozwolone od godz. 8.00 do 22.00.

9. Gość rozliczy się ze swojego pobytu po przyjściu na recepcję hotelu. Gość wymelduje się z hotelu najpóźniej do godz. 10.00 w dzień wyjazdu i w tym samym czasie opuści pokój. Jeśli gość nie zrobi tego w uzgodnionym czasie, hotel naliczy mu dodatkowo pobyt także za następny dzień.

10. Gość może się zakwaterować od godz. 14.00. Jeśli zakwaterowanie nastąpi przed godz. 6 rano, zapłaci także za zakwaterowanie za poprzednią noc.

11. Gość w pokoju lub wspólnych pomieszczeniach hotelowych nie może bez zgody dyrekcji hotelu przesuwać przedmiotów, dokonywać napraw i w jakikolwiek sposób ingerować do instalacji elektrycznej lub innych instalacji.

12. W obiekcie hotelowym i w samych pokojach goście nie mogą korzystać z własnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem urządzeń służących do higieny osobistej (maszynki do golenia lub masażu, suszarki do włosów itp.).

13. Gość wychodząc z pokoju ma obowiązek zamknąć wszystkie kurki z wodą, w pokoju i sąsiednich pomieszczeniach wyłączyć światło i inne odbiorniki (radio, telewizor itd.) oraz zamknąć drzwi. Gość po zakończeniu pobytu, w dzień wyjazdu podczas wymeldowania się z hotelu odda w recepcji kartę magnetyczną i chip na rękę.

14. Ze względów bezpieczeństwa w pokoju i pozostałych wspólnych pomieszczeniach hotelowych nie można pozostawiać dzieci, które nie ukończyły 10 lat, bez opieki osób dorosłych.

15. Gość nie może przechowywać w pokoju hotelowym przedmiotów sportowych, do których przechowywania jest przeznaczone specjalne miejsce.

16. Goście mogą przechowywać wartościowe rzeczy w sejfach, które znajdują się w każdym pokoju.

17. Hotel zgodnie z kodeksem cywilnym § 758 i postanowieniem § 433 odpowiada za rzeczy wniesione przez gościa do hotelu, również za szkody spowodowane w odłożonych rzeczach, jeśli te rzeczy zostały odłożone w miejscu do tego przeznaczonym lub tam, gdzie są zwykle odkładane. Za pieniądze i cenne rzeczy hotel odpowiada tylko wtedy, jeśli odebrał je do przechowania i wydał potwierdzenie o ich przyjęciu według  § 434 kodeksu cywilnego.

18. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej od godz.22.00 do 6.00.

19. W hotelu w widocznym miejscu wywieszone są przepisy przeciwpożarowe – goście podczas pobytu są zobowiązani do ich przestrzegania.

20. Palenie jest dozwolone tylko w specjalnych wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach hotelowych. W pomieszczeniach hotelowych i pomieszczeniach wspólnych obowiązuje ścisły zakaz palenia. Hotel za naruszenie tego zakazu może nałożyć na gościa grzywnę w wysokości 35,- EUR.

21. Regulamin reklamacji dostępny jest w recepcji hotelu.

22. Gość odpowiada za szkody majątkowe wyrządzone hotelowi według obowiązujących przepisów prawa.

23. Gość jest zobowiązany zgłosić w recepcji hotelu fakt, że udaje się na indywidualną wycieczkę oraz wpisać to do księgi wyjść i wycieczek.

24. Do hotelu można dojechać samochodem tylko po drogach dojazdowych, a pojazd należy zaparkować w miejscu przeznaczonym do parkowania dla zakwaterowanych gości.

25. Za zakwaterowanie i pozostałe usługi należy zapłacić wcześniej uzgodnioną cenę przed rozpoczęciem zakwaterowania. Gość jest zobowiązany do zapłaty rachunku po jego przedłożeniu.

26. Skargi gościa i ewentualne propozycje związane z poprawieniem funkcjonowania hotelu można zgłaszać w recepcji.

27. Psy i inne zwierzęta mogą zostać zakwaterowane zgodnie z odrębnymi przepisami. Cena za umieszczenie zwierząt jest naliczana na podstawie uzgodnionej ceny. Z zakwaterowaniem zwierząt wiążą się następujące środki bezpieczeństwa:

  • zabronione jest, aby zwierzęta przebywały w pomieszczeniach hotelowych, także w pokoju hotelowym, bez nadzoru zakwaterowanego gościa (właściciela lub osoby towarzyszącej),
  • zwierzęta nie mogą odpoczywać – leżeć na łóżku lub pozostałych przedmiotach, które służą do odpoczynku. Zwierząt nie można kąpać i umywać w wannach, pod prysznicami lub umywalkach,
  • do karmienia psów i innych zwierząt nie można używać inwentarza, który służy do przygotowywania i podawania posiłków gościom.
  • odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone hotelowi przez zwierzę ponosi gość lub właściciel psa.

28. Zakwaterowany gość jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu zakwaterowania. W przypadku, gdy naruszy go w rażący sposób, hotel zgodnie z § 759 ust. 2 kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy usług zakwaterowania jeszcze przed upłynięciem uzgodnionego terminu.

Regulamin zakwaterowania hotelu obowiązuje od 04.07.2004 r.

Vážení hostia, v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku budú naše hotely zatvorené v termíne od 13.03.2020 do odvolania. Je pre nás dôležité vaše zdravie a zdravie našich zamestnancov, preto sme prijali tieto opatrenia. Veríme že naše rozhodnutie prijmete s pochopením a porozumením. Rezervačné oddelenie prosím kontaktujte len emailom:recepcia@aquacity.sk. Ak už ste zálohu vopred zaplatili, chceme Vás požiadať o dohodnutie si presunu Vášho pobytu, nie stornovanie. Využiť pobyt v náhradnom termíne Vám ponúkame počas celého roka 2020. Zároveň by sme Vás radi ubezpečili, že naše hotely prijali všetky preventívne opatrenia. Žiadame Vás, ste sa riadili pokynmi krízového štábu SR a správali sa zodpovedne v tejto situácii. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutia Dear guests, in regards to the current situation in Slovakia our hotels will be closed between from 13.03.2020. These measures have been taken because your health and the health of our employees is important to us. We trust our decision will be received with understanding. Please contact our reservation department via email only: recepcia@aquacity.sk. If you have already paid a deposit, we kindly ask you to change the date of your stay, please do not cancel your booking. You can choose an alternative date of your stay anytime during 2020. At the same time we would like to assure you that our hotels have taken all precautionary measures to prevent any potential coronavirus spread in the hotel premises. In the meantime we kindly ask you to follow the instructions of the crisis management team and please behave responsibly in this situation. Thank you for your understanding. Drodzy goście w związku z obecną sytuacją na Słowacji i na świecie, nasze hotele będą zamknięte od 13.03.2020. Zdrowie naszych klientów i pracowników jest dla nas najważniejsze, dlatego podjęliśmy stosowne środki zapobiegawcze. Wierzymy, że przyjmą Państwo naszą decyzję ze zrozumieniem. Prosimy o kontakt z działem rezerwacji pod adresem e-mail: recepcia@aquacity.sk. Jeśli mają Państwo zapłaconą zaliczkę, prosimy o uzgodnienie innego terminu pobytu, a nie anulowanie. Pobyt w alternatywnym terminie można wykorzystać przez cały rok 2020. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że nasze hotele podjęły wszelkie środki ostrożności. Prosimy o przestrzeganie instrukcji Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej oraz odpowiedzialne i solidarne zachowanie. Dziękujemy za zrozumienie Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 12 марта 2020 г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 13 марта 2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.