Postępowanie reklamacyjne

Niniejszy regulamin reklamacyjny reguluje stosunki i warunki, które wynikają z tytułu odpowiedzialności za wadliwe świadczenie usług lub wady sprzedawanego towaru w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy nr 250 Dz.U. z 2007 r.

Prawo do reklamacji
Jeśli konsument stwierdzi, że kupiony przez niego towar, dania lub napoje bądź kupione usługi noclegowe lub powiązane usługi uzupełniające są wadliwe, ma prawo te wady reklamować.
Błędy jakości dań i napojów przeznaczonych do niezwłocznego spożycia konsument reklamuje bezpośrednio u obsługującego pracownika.
Jeśli wady dań i napojów dotyczą ilości i masy, muszą być reklamowane przed rozpoczęciem konsumpcji. Reklamację jakości i temperatury dań oraz napojów konsument musi zastosować przed degustacją.
W przypadku wystąpienia wad w zakupionym towarze z asortymentu pozaspożywczego konsument powinien zastosować prawo do reklamacji w okresie gwarancyjnym.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w świadczeniach zakwaterowania lub usługach dodatkowych konsument zastosuje prawo do reklamacji bez zbędnej zwłoki. Po upływie okresu gwarancyjnego prawo do reklamacji wygasa.
Podczas stosowania reklamacji konsument przedkłada dokument o uregulowaniu usług, których wady reklamuje.

Odpowiedzialność hotelu

Po zastosowaniu reklamacji konsumenta i po uzyskaniu opinii eksperta odpowiedzialny pracownik hotelu zadecyduje niezwłocznie o reklamacji. Jeśli nie ma możliwości niezwłocznego rozstrzygnięcia reklamacji lub reklamacja jest nieuzasadniona zostanie sporządzony dokument reklamacyjny. Dokument musi zawierać dokładne oznakowanie usług, okres świadczenia, błędy i wymogi, jak reklamacja ma zostać rozpatrzona. Konsument otrzymuje kopię dokumentu.
Rozpatrzenie reklamacji, w tym czas na ekspertyzę specjalistyczną wady, nie może trwać ponad 30 dni.
Jeśli konsument nie jest zadowolony z wyniku rozpatrzenia reklamacji, może zastosować swoje prawo w sądzie.

 

Rozpatrzenie reklamacji

 1. Wyżywienie
  Wady dań i napojów uważa się za nieusuwalne.
  Konsument ma prawo domagać się wymiany lub zwrotu zapłaconej ceny.
 2. Usługi zakwaterowania, usługi dodatkowe
  Jeśli błędów o charakterze technicznym nie da się usunąć i jeśli hotel nie może zapewnić konsumentowi usług zastępczych (wady w pokoju hotelowym, wady usług uzupełniających) konsument ma prawo:
 • do podstawowej zniżki od ceny
 • do uchylenia umowy zasadniczo przed przenocowaniem i zwrotu należności, jeśli usługi zostały uregulowane z góry.

Terminy zastosowania reklamacji

Konsument ma prawo do zastosowania reklamacji bez zbędnej zwłoki najszybciej, zwłaszcza jednak do końca czasu trwania okresu gwarancyjnego.

Czas trwania okresu gwarancyjnego:

 • towar spożywczy – 8 dni
 • towar i usługi z asortymentu pozaspożywczego – 24 miesiące

Vážení hostia, v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku budú naše hotely zatvorené v termíne od 13.03.2020 do odvolania. Je pre nás dôležité vaše zdravie a zdravie našich zamestnancov, preto sme prijali tieto opatrenia. Veríme že naše rozhodnutie prijmete s pochopením a porozumením. Rezervačné oddelenie prosím kontaktujte len emailom:recepcia@aquacity.sk. Ak už ste zálohu vopred zaplatili, chceme Vás požiadať o dohodnutie si presunu Vášho pobytu, nie stornovanie. Využiť pobyt v náhradnom termíne Vám ponúkame počas celého roka 2020. Zároveň by sme Vás radi ubezpečili, že naše hotely prijali všetky preventívne opatrenia. Žiadame Vás, ste sa riadili pokynmi krízového štábu SR a správali sa zodpovedne v tejto situácii. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutia Dear guests, in regards to the current situation in Slovakia our hotels will be closed between from 13.03.2020. These measures have been taken because your health and the health of our employees is important to us. We trust our decision will be received with understanding. Please contact our reservation department via email only: recepcia@aquacity.sk. If you have already paid a deposit, we kindly ask you to change the date of your stay, please do not cancel your booking. You can choose an alternative date of your stay anytime during 2020. At the same time we would like to assure you that our hotels have taken all precautionary measures to prevent any potential coronavirus spread in the hotel premises. In the meantime we kindly ask you to follow the instructions of the crisis management team and please behave responsibly in this situation. Thank you for your understanding. Drodzy goście w związku z obecną sytuacją na Słowacji i na świecie, nasze hotele będą zamknięte od 13.03.2020. Zdrowie naszych klientów i pracowników jest dla nas najważniejsze, dlatego podjęliśmy stosowne środki zapobiegawcze. Wierzymy, że przyjmą Państwo naszą decyzję ze zrozumieniem. Prosimy o kontakt z działem rezerwacji pod adresem e-mail: recepcia@aquacity.sk. Jeśli mają Państwo zapłaconą zaliczkę, prosimy o uzgodnienie innego terminu pobytu, a nie anulowanie. Pobyt w alternatywnym terminie można wykorzystać przez cały rok 2020. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że nasze hotele podjęły wszelkie środki ostrożności. Prosimy o przestrzeganie instrukcji Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej oraz odpowiedzialne i solidarne zachowanie. Dziękujemy za zrozumienie Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 12 марта 2020 г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 13 марта 2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.