Fakturačné údaje

Aquapark Poprad s.r.o.
Športová 1397/1, 058 01
Poprad
IČO: 36482609
IČ DPH: SK2020020486
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č.: 13805/P

Vážení hostia, naše hotely Seasons**** a Mountain View **** pre vás otvárame od 7.6.2021. Veľmi sa tešíme na vašu skorú návštevu.