Invoicing data

Aquapark Poprad s.r.o.
Športová 1397/1,
058 01 Poprad
IČO: 36482609
IČ DPH: SK2020020486
IBAN : SK 47 0900 0000 0004 9205 6683
SWIFT:GIBASKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č.: 13805/P

Vážení hostia, naše hotely Seasons**** a Mountain View **** pre vás otvárame od 7.6.2021. Veľmi sa tešíme na vašu skorú návštevu.